En mann på 59 årfra Øksnes kommune har fått en bot på k6.500 kroner, subsidiært 13 dager i fengselfor at han i februar i Sortland kjørte personbil med en hastighet av 85 km/t,til tross for at høyeste tillatte hastighet på stedet ved skilt var 60 km/t.

En mann på 51 årfra Hadsel kommune har fått en bot på 8.000 kroner, subsidiært 16 dager i fengselfor at han i mars i Tjeldsund kjørte personbil med en hastighet av 77 km/t, tiltross for at høyeste tillatte hastighet på stedet ved skilt var 50 km/t. Førerkortbeslagi 3 mnd.