Det hele er heldigvis bare en sanitetsøvelse i øvelsen Joint Viking som nå foregår i Vest-Finnmark.

Sykepleierne Tim Knustad fra Harstad og Lene Mathisen fra Stokmarknes, samt sykepleierstudent Magnus Elgsaas fra Harstad er alle sanitetssoldater i sjøinnsatsstyrken Anklet til HV-16.

HV-16s distrikt omfatter egentlig Nord-Hålogaland fra Tysfjord til Finnmarks grense, inkludert Lofoten og Vesterålen. Men i forbindelse med øvelse Joint Viking er Anklet sendt nordover til Vest-Finnmark for å bistå HV-17.

– Det er alltid gøy og aldri kjedelig å være ute med Anklet, sier Lene Mathisen, som til daglig jobber som sykepleier ved sykehuset på Stokmarknes.

Sanitetsøvelse

Mandag denne uka ble hun sammen med sine to kollegaer fra Harstad utkalt til en sanitetsøvelse hvor en av Anklets soldater ute i felten var sminket slik at hånden så ut til å være kraftig skadet etter et uhell med en håndgranat.

Med Heimevernets (HV) nye ambulanser rykket de med blålys raskt ut til skadestedet, fikk hentet pasienten og tatt han med tilbake til sanitetsteltet ved kommandoplassen til Anklet på Banak flystasjon. Dette har de trent på mange ganger og hele veien fikk soldaten den beste behandlingen sykepleierne kunne tilby.

- Jeg fikk en veldig bra behandling, fastslo «pasienten» Daniel Svendsen fra Tromsdalen etter at sanitetsøvelsen var over.

Magnus Elgsaas, sykepleierstudent fra Harstad, var lagfører under øvelsen. Han har vært med i Anklet siden juni i fjor.

- Stort sett hele sanitetslaget vårt er nytt og vi jobber med å komme i orden. Vi trenger flere folk, sier Elgsaas, som oppfordrer tidligere sanitetssoldater, sykepleiere, ambulansemedarbeidere og alle andre med helseutdanning om å søke opptak. Man må også ha gjennomført førstegangstjenesten.

- Vi har det fantastisk her og alle er godt motivert. Man får mange utfordringer og det er et kjempegodt kameratskap på tvers av troppene og med ledelsen i Anklet, fastslår han.

-Godt å komme seg ut

Sykepleier Tim Knustad fra Harstad jobber i det sivile i akutten og på ambulanse på UNN Harstad. Selv om mye av det han gjør i Heimevernet kan sammenlignes med det han gjør som sivil, synes han det er greit med en variasjon fra det daglige arbeidet hjemme.

- Selv om det både i det sivile og HV alltid er mennesker vi behandler, er det forskjellige typer skader man kommer ut for. Men likevel gir tjenesten i Anklet god trening for den jobben jeg gjør i det sivile, sier Knustad.

- Det er uansett godt å komme seg ut litt. Vi er som en stor kameratgjeng her, smiler han.

FAKTA

• Joint Viking er en vinterøvelse som gjennomføres i Finnmark akkurat nå hvor personell fra alle forsvarsgrener deltar.

• Øvelsen har til hensikt å øke Forsvarets evne til styrkeoppbygging og forflytning over lengre avstander.  I tillegg vil det bli øvd på å bedre informasjonsflyten mellom avdelingene, nivåene og forsvarsgrenene.

• Aktiviteten på landsiden vil gjennomføres innenfor området Alta-Porsanger- Karasjok- Kautokeino, med en tilsvarende aktivitet i fjordarmene og utenfor kysten.

• Heimevernet (HV) deltar med rundt 500 soldater, hovedsakelig fra HV-17, men også soldater fra HV-16, representert ved deres innsatsstyrke sjø, Anklet, deltar.

• Øvelse Joint Viking i Finnmark består av ti frittstående øvelser. HVs øvelse heter Jerv

• HV vil med stor sannsynlighet være de som møter en potensiell motstander først. Det skyldes den lokale tilstedeværelsen organisasjonen har over hele landet. Nå under øvelse Jerv skal det trenes på å løse klassiske HV-oppdrag

• Cirka 500 HV-soldater og -befal er med på øvelse Jerv. De fleste fra HV-17 sine områder (tilsvarer kompanier) og distriktets innsatsstyrke Ida & Lyra, samt HV-16 sin innsatstyrke sjø med navnet Anklet

• HV har personell med på øvelsen i tidsrommet 4. til 18. mars, mens hovedperioden er mellom 9. og 18. mars

• Følgende styrker fra HV er med (mrk: et område tilsvarer et kompani):

Distriktets stabsområde

Vest-Finnmark sjøheimevernområde

Porsangerfjord HV-område

Alta HV-område

Innsatsstyrke Ida & Lyra

Innsatsstyrke sjø, Anklet (Nord-Hålogaland HV-distrikt 16)

Distriktsstab Finnmark HV-distrikt 17 med mobiliseringstillegg

• Se også www.forsvaret.no/jointvikin