Nå har ergoterapeut, fysioterapeut, psykolog, leger og kreftsykepleiere i Vesterålen gått sammen i et tverrfaglig palliativt team. Begrepet definerer lindrende behandling. Teamet holder til på Stokmarknes sykehus, men har et nært samarbeid med sosionom, prest og ernæringsfysiolog.

Støtte og hjelp

Tanken er at de på best mulig måte skal gi et godt tilbud til pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid.

– Vi håper å bli en kjemperessurs til alle instanser - fastleger, sykepleiere i sykehjem og hjemmetjeneste og så videre, sier kreftsykepleierne Lisbeth Nygård og Monique Schun. Målet er i nær fremtid å komme i tett dialog med helseapparatet ute i kommunene. Pasienter som har behov for teamets tjenester må henvises av lege.

– Dette er noe vi brenner veldig for. Vi vil gjerne være med å støtte og hjelpe pasienter og pårørende i denne vanskelige fasen, sier Nygård.

– Dette blir spennende, vi gleder oss til å komme i gang. Vi ser et stort behov for dette i Vesterålen, sier Nygård, Schun og overlege Martina Tonnies.

I tillegg til å være i den behandlende avdelingen på sykehuset, vil de være kontaktpersoner som kan bistå andre i fagspørsmål.

Ute i kommunene hender det at sykepleiere har spørsmål om for eksempel bruk og dosering av smertepumpe,  som mange pasienter har. Da kan sykepleierne ringe en av kreftsykepleierne i det palliative teamet. De kan også dra på hjemmebesøk i enkelte tilfeller.

Lindre symptomer

I første omgang er det kreftsyke pasienter de vil hjelpe. Etter hvert vil de utvide til andre som har en uhelbredelig sykdom.

Disse kreftsyke pasientene kan få symptomer som kvalme, smerte, angst og ernæringsproblemer som teamet kan være hjelpe med å lindre.

I enkelte tilfeller kan personen ha vansker med tanken om at de skal dø, og da kan teamet kontakte en prest som kan ha samtaler med pasienter og familien.

Noen sliter med å få i seg riktig og tilstrekkelig med næring, og da kan en ernæringsfysiolog kontaktes.

– Det er masse som må ordnes når en er alvorlig syk. Det vil også kunne være nødvendig med sosiale koordineringer, som å få tak i hjelpemidler de trenger. Da vil vi kontakte sosionom som kan hjelpe, sier Schun.

Pårørende vil få tilbud om å ha «etterlattsamtaler».

Behandling lokalt

Teamet har så langt gått igjennom pasientene som er aktuelle å behandle i det palliative teamet, og vil videre møtes en gang i uken for å se på pasientene.

De vil jobbe for at pasientene skal få hjelpen de trenger  uten å måtte reise langt.

– Det å organisere slik at pasientene kan få et tilbud i nærheten betyr mye for de syke, sier Schun.

– For mange er det en storpåkjenning å reise. Vi prøver å hjelpe pasienten der han er, sier Nygård.

De vil også kartlegge hver enkelt person, sånn at de kan følge med på hvordan pasientene reagerer på ulike behandlinger.

– Viktig tilbud

Overlege Martina Tonnies, har nettopp utdannet seg innenfor palliativ behandling.

Som del av studiet hadde hun praksis på A-hus. Der har de fått gode tilbakemeldinger på behandlingen.

– Jeg tror at dette er et viktig tilbud for kreftpasienter. Hvis det ikke lykkes i å behandle sykdommen, må en slutte med den type behandling og jobbe med å lindring smertene, sier overlegen.

De har kun faste ansatte på sykehuset som er med i teamet for å skape kontinuitet. Dessuten sier hun at det tverrfaglige teamet har forskjellig kunnskap som kan utnyttes. De vil være tilgjengelig i ukedagene på dagtid.

– Vi er veldig glade å få jobbe i et team, da kan vi lettere samarbeide. Dessuten står vi mye sterkere som et team, sier Nygård.