Sommeren 2014 solgte mannen en brukt bobil til en annen mann.  Sortland Caravan bisto partene i forbindelse med overdragelsen.

Kjøperen ble oppmerksom på bilen via Finn.no, hvor den lå ute for salg. I kjøpekontrakten ble det angitt at alt fungerer ved testen og at bilen «selges som rep. objekt uten garanti». I tillegg sto det opplyst i annonsen at bilen selges som den står og at den inneholdt noe fukt.

Oppdaget vannskader

Kjøperen tok over bilen uten å ha sett den før kjøpsavtalen ble inngått og kjørte deretter doningen til en parkeringsplass der den ble stående over nyttår.

Rundt juletider oppdaget han fukt i bilen på grunn av regnvær og reklamerte på vannlekkasje og vannskader i bobilen, med krav om heving av kjøpet.

Etter krav fra kjøper ble saken behandlet av Forbrukertvisttutvalget, som ikke tok klagen til følge.

Undersøkte ikke bilen

I frifinnelsen av selger har retten blant annet lagt vekt på at salgsannonsen understreker at bilen har fukt og at den selges som rep. objekt, uten garanti. Det fremheves også at kjøperen kjøpte bilen uten å undersøke den.

I tillegg er det ikke opplysninger i saken som tilsier at kjøperen foretok noen omfattende undersøkelse av bilen i den perioden han var i besittelse av bilen.

Ingen misforhold

At det ikke var synlige fuktskader i bilen ved kontraktsinngåelsen, vektlegges også og ifølge rettsdokumentet fremstår det ikke som åpenbart at det er noe misforhold mellom bilens tilstand ved overtakelse og avtalt kjøpesum.

Selgeren ble derfor frifunnet for krav om heving av tilbakebetaling av kjøpesummen, kostnader og gebyr til retten.