Ap har programfestet vedtaket om å «gjeninnføre og gradvis utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehagen i områder med særlige integrerings-, språk- og levekårsutfordringer.»

– Høyre mener i stedet at inntekt, ikke bosted, bør være kriteriet for målrettede velferdsordninger. Derfor har vi for eksempel innført gratis kjernetid for lavinntektsfamilier, og vi tilbyr alle barn mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet, sier statsminister Erna Solberg (H), ifølge Aftenposten.

De borgerlige partiene har innført en ny ordning: 3-, 4- og 5-åringer i husholdninger med inntekt under 417.000 kroner får tjue timers gratis kjernetid i barnehage, og ordningen gjelder over hele landet. Aps forslag er å gi billigere barnehagetilbud til alle i hele landet med lav inntekt og i tillegg til gi det samme til folk med høy inntekt i utvalgte bydeler.

– Tanken har vært at vi har ønsket å gå spesielt inn der vi vet det er utfordringer med å få barn i barnehage, og de er mer sammensatt enn foreldrenes inntekt. Man kan argumentere om hvorfor de som har råd til å betale, skal nyte godt av ordningen, men Ap har ment at ordninger skal være universelle, sier hun.