Nordfjeldske Kontroll AS har, etter norsk alkohol- og tobakkskadelov, utført salgs-, skjenke- og røykekontroller i Øksnes kommune i perioden desember 2015. Kontrollene ble utført av og med to kontrollører.

Kontrollørene har ikke avdekket alvorlige brudd på alkoholloven, så som salg/skjenking av alkohol til mindreårige, eller salg/skjenking av alkohol til åpenbart påvirkede personer.

På butikker så det greit ut. Juleøl var på plass i butikkene og kontrollørene har ikke merknader

til oppsettet. Brudd på tobakkskadeloven er ikke registrert, heter det i rapporten.