Rådmann Just Hjalmar Johansen i Øksnes kunne orientere kommunestyret om positive nyheter denne uka.

– Det ser ut som vi styrer mot et overskudd på i overkant av 2,5 millioner kroner på driften, og i investeringer på 1,3 millioner kroner. Da er underskuddet fra 2014 og samordningen tatt med, sa Johansen, ifølge Øksnes-avisa.

Selv om rådmannen presiserte at det var snakk om foreløpige tall, kunne han orientere om at tomtesalg, i tillegg til merinntekt på skatt og premieavvik på pensjon på henholdsvis 1,6 og 1 million, bidro til det gode resultatet, skriver avisa.