Lise Maria Strømquist og Kystverket ga for noen uker siden ut boka ”Havna – ei historie om Øksnes, staten og fisken i nord” i forbindelse med Kystverkets havneutbygging på Myre. Snart kommer nok ei bok hvor Myre havn står i sentrum.

Søker om støtte

Som VOL tidligere har skrevet holder de profilerte arkitektene Tarald Lundevall og Karl Otto Ellefsen på med et bokprosjekt om Myre. De er begge professorer ved arkitekthøgskolen i Oslo. De har også det til felles at de på starten av sine arkitektkarrierer bodde på Myre og jobbet for Øksnes kommune og Vesterålen interkommunale plankontor.

Nå søker de to arkitektnestorene sin gamle arbeidsgiver, Øksnes kommune, om 10.000 kroner i støtte til den kommende boka. Forfatterne selv og forlaget dekker det meste av utgiftene knyttet til bokprosjektet, men de trenger ifølge søknaden 150.000 kroner i eksterne midler for å kunne trykke boka i den kvaliteten bildematerialet krever.

De forteller at de har fått tak i et omfattende bildemateriale, også historiske bilder, med til dels høy teknisk kvalitet.

Fra fiskevær til transitthavn

— Vår innfallsvinkel er å tolke stedets fysiske utforming som et verktøy for fiskerinæringa, med andre ord som fiskerinæringas fysiske avtrykk på land. Ettersom fiskerinæringa endres, blir også avtrykket — eller arkitekturen —annerledes. Og Myre har endret seg mye: fra å være ei stille havn på 1930-1940-tallet, til å bli en "vinner" blant fiskerihavnene som tar imot hvitfisk, skriver de to i sin søknad.

De skriver videre at de ser Myre som et særegent eksempel på et nordnorsk fiskevær. I boka beskriver de regionale endringer i bosetting og tettstedsmønster, og Myres fysiske utvikling i det de kaller "bygdebyfasen", og frem til i dag.

— Men vårt møte med Myre i dag avdekker at stedet ikke lenger er bygd opp om fiskeindustri, men fungerer som det vi har valgt å kalle ei transitthavn for ferskfisk og saltfisk. Produksjonen på landsida er omfattende, og i stigende grad bemannet av midlertidig ansatte arbeidere fra EU-området, skriver de to arkitektnestorene.

Boka skal gis ut på forlaget Pax, og vil trolig slippes i forbindelse med Vesterålen skreifestival i februar neste år. Boka har arbeidstittelen "Myre - fra fiskevær til transitthavn".