Det kommer frem av en dom fra Vesterålen tingrett.

Mannen i 20-åra sto i tingretten tiltalt for seksuell omgang med et barn under 16 år.

Tiltalte møtte ikke i retten, men retten besluttet i medhold av straffeprosessloven at saken skulle fremmes i tiltaltes fravær.

Opptak av tilrettelagt avhør av fornærmede ble spilt av i retten og det ble i tillegg mottatt forklaring fra tre vitner.

Påstand om fengsel

Aktor la ned påstand om at tiltalte skulle dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen, noe som er fengsel i syv måneder.

Bistandsadvokaten la ned påstand om at oppreisningserstatningen skulle idømmes etter rettens skjønn.

Forsvarer la ned påstand om at tiltalte skulle frifinnes eller dømmes på mildeste måte.

Nektet straffeskyld

I rettens vurdering kommer det frem at mannen nektet straffeskyld.

Han forklarte til politiet at han hadde truffet jenta et par ganger og at han hadde kjørt henne rundt og kjøpt snus og alkohol til henne.

Mannen forklarte også at den fornærmede hadde fortalt han at hun var eldre enn det hun er – rundt 18-19 år.

Deler av aktors sak baserer seg på en facebook-samtale mellom mannen og jenta. Mannen forklarte i avhør at dette ikke var hans profil, men en falsk profil på det sosiale mediet i hans navn.

Troverdig

Retten fant i bevisførselen i saken at jentas forklaring av den seksuelle hendelsen de to imellom var troverdig. Hennes forklaring underbygges av vitneforklaringer og fremlagt kommunikasjon mellom mannen og jenta.

Retten baserer seg også på ei vitneforklaring fra ei venninne av den fornærmede som bekrefter opplysningene den fornærmede jenta kom med.

I fengsel

På bakgrunn av dette og med sterkt vektlegging på den digitale kommunikasjonen mellom de to, kom retten frem til at mannen skulle dømmes til syv måneders fengsel. Han ble også dømt til å betale saksomkostninger på 4000 kroner.

Han ble i tillegg dømt til å betale fornærmede en oppreisning på femti tusen kroner.

Dommen er sendt til stemmeforkynning med informasjon om ankefrist.