Nordnorske kvinner har aldri født færre barn enn nå