– Sykehuset har ikke vært i spill på samme måte på flere tiår

foto