– Man føler seg innesperret og generelt lite opplyst

foto