Byggefirma krevde mer betalt, tapte i tingretten

foto