Sortland kommunes kampanje for å rekruttere unge til sommerjobb har lyktes. Det skriver NRK.

Faktisk virket den så godt at kampanjen ble avsluttet én uke før tiden. Da hadde Sortland kommune fått inn over 70 søknader på halvannen uke.

Kommunen manglet opptil 30 sommervikarer for å få arbeidslistene i helse- og omsorgsektoren til å gå opp. Det var da de bestemte seg for å prøve nye metoder for å engasjere ungdommen og nå ut til flere som kunne tenke seg å jobbe i kommunen i sommer.

Det lokale selskapet Nettrakett ble hyret inn for å utforme kampanjen som gikk på de sosiale mediene Instagram, Facebook og Snapchat.

Kampanjen gikk ut på å lage korte videosnutter for sosiale medier. Ved bruk av humor, og intervjuer med ungdommer som allerede hadde jobb i kommunen, viste de frem arbeidet de gjør og synliggjorde mulighetene for å få jobb i sommer. Og det er tydelig at videoene slo an.

Kommunalsjef for helse og omsorg Sture Jacobsen mener at kampanjen alt i alt var svært kostnadsbesparende. Det ville nemlig vært langt dyrere å skulle dekke behovet ved bruk av overtid.