Kryptisk melding kan ha ført til at utstyr ble kappet