Stortingsvalget er ferdig kontrollert av fullmaktskomiteen på Stortinget