Har kvittet seg med siste rest av militærleir

Alle byggene i den tidligere militærleiren i Skarsteindalen er for lengst solgt. Nå har Forsvaret også kvittet seg med vann- og avløpsnettet til området. Andøy kommune får 5,2 millioner kroner på kjøpet.