Hver femte døde oppdrettslaks kan knyttes til avlusning, ifølge et forskningsprosjekt ved Veterinærinstituttet, melder de i en artikkel på Forskning.no.

– Med 54 millioner døde laks i løpet av 2021 er mengden laks som dør som følge av avlusing, veldig stor, sier seniorforsker Britt Bang Jensen, ifølge artikkelen.

Jensen har ledet forskningsprosjektet MortMonitor for Veterinærinstituttet, der 82 oppdrettssteder er undersøkt.

– Prosjektet har som mål å hjelpe næringen, myndighetene og andre til å forstå hva som driver dødelighet i oppdrettsnæringen. Dette skal igjen gi næringen mulighet til å begrense dødeligheten i produksjonen, sier Jensen.

Ifølge Veterinærinstituttet er avlusning uten medikamenter den enkeltfaktoren som bidrar mest til at oppdrettslaksen dør.