– Vi har ikke sett noe behov for å stadfeste lojaliteten gjennom en skriftlig erklæring, sier leder Linda Forsvik i Rødt Nordland til NRK.

De har latt det være opp til den enkelte om de ønsker å signere eller ikke.

– Vi har også anbefalt å ikke signere, sier hun.

Forsvik mener det kan dukke opp politiske spørsmål som kanskje ikke er grundig nok gjennomarbeidet.

Rødts stortingsrepresentant Geir Jørgensen er også kritisk og sier til Klassekampen at fylkeslaget har lagt fram sitt syn for partiledelsen.

Valgforsker Johannes Bergh i Institutt for samfunnsforskning mener signeringen grenser til å være et demokratisk problem som partiet bør avstå fra.

– De fleste stortingsrepresentanter er lojale til partiets program. Det kan komme saker hvor man må følge egen samvittighet eller andre interesser. Å på forhånd skulle signere en slik «kontrakt» virker litt rart for meg, sier han.

Andre nestleder i Rødt, Silje J. Kjosbakken, sier at formålet med erklæringen er å klargjøre interne kjøreregler, blant annet om økonomisk godtgjøring, det politiske programmet og kontakt med lokallaget.

– Vårt utgangspunkt er at vi har takhøyde for ulike syn og diskusjoner, med mål om å finne enighet i ulike spørsmål.