Klager inn erstatningssak for menneskerettighetsdomstolen