Lagmannsretten har avklart rettigheter i Forfjord

foto