Gruppa ble nedsatt i vinter for å se på om det er fornuftig å gjøre noe med strukturen i antallet lensmannskontorer i Vesterålen. Det har gruppa kommet til at det ikke er, for ifølge Bladet Vesterålen inneholder sluttrapporten som nå er lagt frem, ingen radikale forslag når det gjelder antallet tjenestesteder.

Politioverbetjent Per Erik Hagen mener det er nettopp den desentraliserte strukturen som gjør at man i Vesterålen oppnår gode resultater i politiarbeidet.

Men det kan likevel bli redusert tilgjengelighet enkelte steder. Gruppa foreslår innskrenking i åpningstiden ved enkelte kontorer, og det fremgår av rapporten at det er dissens i gruppa om dette.

– Arbeidsgruppa er delt i dette spørsmålet. Noen ønsker at lensmannskontorene skal være åpne fem dager i uka, mens andre ønsker å redusere åpningstidene. Vi går derfor for en delt anbefaling i vår rapport, sier Per Erik Hagen til Bladet Vesterålen.

– Folk forventer at politiet er tilgjengelig når noe skjer, og da er det viktig at det er folk til stede på de lokale lensmannskontorene. Derfor går vi ordførere inn for at det skal være åpent fem dager i uka, sier Hadsel-ordfører Kjell-Børge Freiberg til Bladet Vesterålen.

Freiberg har sammen med Sortland-ordfører Grete Ellingsen representert kommunene i gruppa.