Fire representanter fra hvert syn i Møre og Romsdal KrF