Det uttalte Øyvind Sunde fra konsulentselskapet BDO, da han informerte kommunestyret i Øksnes om resultatet av rapporten som er utarbeidet for sykefraværet i helse og omsorgssektoren. Likevel er det samlede sykefraværet per i dag fortsatt stigende, påpekte han.

Fra 2014 til 2015 gikk sykefraværet innen hjemmetjenesten ned fra 14 til 6 prosent. Ved Alsvågheimen fra 8 til under 5 prosent. Ved Myreheimen var fraværet steget til rundt 8 prosent. De siste fem årene har det samlede sykefraværet ligget på linje med resten av landet.

Fysiske og kroniske plager

Han pekte på at årsaken til fravær i stor grad er fysiske og kroniske plager. Også bruk av ufaglærte øker belastningen på de faglærte. Sunde trakk også frem at kommunen har gjort mye for å bedre arbeidssituasjonen for de ansatte ved å skaffe nødvendige hjelpemidler, da særlig løfteutstyr. Han påpekte viktigheten av systematisk oppfølging av avvik.

- Gode systemer

Elise Gustavsen, kommunalsjef helse og sosial i Øksnes, forklarer et høyt sykefravær de senere år innen enkelte sektorer med mange langtidssykemeldte med kroniske lidelser. Mange er enten tilbake i jobb eller er ute av systemet. Og mange som tidligere jobbet i fiskeindusrien og ble påført fysiske plager jobber i dag innen helsesektoren.

- Men vi har gode systemer for å følge opp, HMS-tilbudet er godt, så vi gjør noe med det som avdekkes. Vi har godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten og Arbeidsmedisinsk senter på Sortland, som er en del av NAV. Så har vi et eget IA-team som skal øke nærværet for de ansatte. I tillegg har vi en spenstig satsing når det gjelder småstillinger, der personalavdelingen, hovedtillitsvalgte og konsulent samarbeider. Vi skal kartlegge hva som ønskes av stillinger fremover, sier kommunalsjefen.