Frøysliveien 4 A (Gnr 3, bnr 75, seksjon 4) er solgt for kr 1.950.000 fra Lene Mari Jensen til Harald Westby (31.05.2018)

Frøysliveien 4 D (Gnr 3, bnr 75, seksjon 2) er solgt for kr 1.950.000 fra Harald Westby til Lene Mari Jensen (31.05.2018)

Andel av Øvre Lyngvei 11 (Gnr 15, bnr 773) er overdradd til Barbro Fjellheim Holm og Inge Holm (01.06.2018)

Frøysliveien 4 A (Gnr 3, bnr 75, seksjon 4) er solgt for kr 2.380.000 fra Harald Westby til Toril Aslaug Steffensen Strand (04.06.2018)

Sigerfjordveien 463 (Gnr 4, bnr 344) er solgt for kr 910.000 fra Tore Hagen til Torbjørn Stokland Hagen (06.06.2018)

Arons vei 5 (Gnr 1, bnr 326) er overdradd fra Arons vei 5 as til Vesterålsgata 24 as (07.06.2018)

Strandgata 40 A (Gnr 15, bnr 1733) er overdradd fra Sortland Møbeleiendom as til Vesterålsgata 24 as (07.06.2018)

Overdragelsen omfatter også Gnr 15, bnr 1780

Overdragelsen omfatter også Strandgata 40 B (Gnr 15, bnr 1803)

Gnr 15, bnr 825 er overdradd fra Vesterålsgata 24 as til Vesterålsgata 24 Sortland as (07.06.2018)

Overdragelsen omfatter også Vesterålsgata 24 (Gnr 15, bnr 1528)

Gnr 18, bnr 40 er solgt for kr 1.360.000 fra Erik Lagesen til Agnieszka Anna Zielinska og Tomasz Zielinski (08.06.2018)

Bjerklyveien 13 (Gnr 1, bnr 265) er solgt for kr 3.250.000 fra Torgeir Mannvik til Aleksander Johansen (08.06.2018)

Gnr 19, bnr 23 er solgt for kr 2.000.000 fra Breivoll John D as til Linn Elise Goos Rølvåg (13.06.2018)

Salget omfatter også Gnr 19, bnr 49

Andel av Markveien 7 B (Gnr 15, bnr 1913) er overdradd fra Håvard Torsteinsen Stoltz til Lena Beathe Lyså Walberg (14.06.2018)

Sjøgata 54 (Gnr 15, bnr 2204, seksjon 6) er overdradd fra Sigvald Edvard Nilsen til Linda Elisabet Abelsen, Sølvi Elise Foss og Erling Jørgen Nilsen (14.06.2018)

Tverrveien 5 (Gnr 15, bnr 2221) er solgt for kr 554.975 fra Kurt Magne Leiknes til Klm Eiendom as (14.06.2018)

Salget omfatter også Tverrveien 5 (Gnr 15, bnr 2221, seksjon 1)

Salget omfatter også Tverrveien 5 (Gnr 15, bnr 2221, seksjon 2)

Salget omfatter også Tverrveien 5 (Gnr 15, bnr 2221, seksjon 3)

Gnr 42, bnr 62 er solgt for kr 1.000.000 fra Hege Franziska Aspenes til Silje Renee Merkesnes Jakobsen og Yngve Jakobsen (15.06.2018)

Bremnesveien 386 (Gnr 23, bnr 8) er overdradd for kr 3.250.000 fra Alise Olga Davidsen og Geir Ståle Frantzen til Frantzen Eiendom Sortland as (15.06.2018)

Raveien 31 A (Gnr 1, bnr 257) er solgt for kr 2.100.000 fra Else-Mari Bratein til Håkon Sivertsen (15.06.2018)

Andel av Gnr 14, bnr 272 er solgt for kr 2.600.000 fra Mari-Anne Kristin Næss Karlsen til Beate Kristin Arildsdatter Gundersen (18.06.2018)

Salget omfatter også Steiroveien 28 B (Gnr 14, bnr 284)

Andel av Raveien 15 (Gnr 1, bnr 46) er overdradd fra Jorunn Alexandra Teigland Strandskog til Eirik Nisja Strandskog (20.06.2018)

Sigerfjordveien 284 (Gnr 4, bnr 377) er solgt for kr 790.000 fra Blåbygg as til Tord Julius Enevoldsen (21.06.2018)

Markveien 18 C (Gnr 15, bnr 1604) er overdradd fra Se Betong as til Se Gruppen as (21.06.2018)

Øvre Selnes vei 8 A (Gnr 15, bnr 546) er solgt for kr 2.550.000 fra Stig Håkon Hansen til Freddy Kristoffer Karlsen og Lisa Christine Larsen (21.06.2018)

Sigerfjordveien 295 (Gnr 4, bnr 255) er solgt for kr 2.650.000 fra Arne Olaf Heimgard og Solveig Heimgard til Sølvi Margrete Pedersen og Tommy Pedersen (21.06.2018)

Strandgata 59 L (Gnr 15, bnr 1868, seksjon 11) er solgt for kr 1.875.000 fra Yngve Oshaug til Sortland Boligstiftelse (22.06.2018)

Øvre Selnes vei 23 C (Gnr 15, bnr 2061, seksjon 3) er solgt for kr 1.900.000 fra Werna Inger Steffensen til Ramona Kristin Hansen Lind og Vidar Hansen Lind (25.06.2018)

Gnr 29, bnr 3 er solgt for kr 1.700.000 fra Torill Annie Rasmussen til Mikal Steffensen (22.06.2018)

Salget omfatter også Gnr 29, bnr 4

Salget omfatter også Gnr 29, bnr 8

Andel av Sigerfjordveien 446 (Gnr 4, bnr 10) er overdradd fra Sondre Nikolai Adolfsen Holen til Terje Holen (26.06.2018)

Bakkelia 33 (Gnr 15, bnr 2295, seksjon 1) er solgt for kr 2.625.000 fra Nordteam Eiendom as til Sortland Boligstiftelse (25.06.2018)

Markveien 46 (Gnr 15, bnr 2037) er solgt for kr 2.000.000 fra Børge Holm og Ken Broger Lind til Snekkarlaget as (27.06.2018)

Svellingveien 5 (Gnr 29, bnr 310) er solgt for kr 2.850.000 fra Roger Isaksen til Gro Anita Iversen og Dag-Rune Karlsen (27.06.2018)

Nattmålsveien 15 (Gnr 15, bnr 1195) er solgt for kr 3.900.000 fra Karina Jensen og Alexander Olsen til Renate Hermansen (28.06.2018)

Sommerland 10 (Gnr 1, bnr 374) er solgt for kr 3.700.000 fra Einar Bertinussen og Tone Bertinussen til Silje Renee Merkesnes Jakobsen og Yngve Jakobsen (28.06.2018)

Markveien 18 C (Gnr 15, bnr 1604) er solgt for kr 10.000 fra Se Gruppen as til Se Markveien 18 as (29.06.2018)

Kilde: Statens kartverk