Mange kyr fryktes innebrent i fjøsbrann i Nordland