Norvoll var med i oppstarten av Andøy AUF i 1991, og leder Nordland AUF fra 1992 til 1993. I 1993 ble han, som 21-åring, innvalgt på Stortinget, som en av de yngste noensinne.

Han ble valgt inn i fylkestinget i Nordland i 2011, og tok over som leder for fylkesrådet høsten 2013.

Tomas Norvoll kan du møte torsdag 7. september fra klokken 16 til 17.

Spørsmålene kan du sende til red@vol.no, fra nå og frem til møtet er ferdig. Merk eposten med «Nettmøte Tomas Norvoll».