– Kostnadene knyttet til vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon, må gjennomgås på nytt, mener LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i en kommentar til rapporten Senterpartiet bestilte. Dette fordi det der kommer fram gjennom rapporten, som er gjennomført av Samfunnsøkonomisk analyse, at det kan bli sju milliarder kroner dyrere enn Stortinget la til grunn, hvis man skal bygge opp på Evenes.

Nå ber Gabrielsen den kommende regjering om å gå igjennom alle kostnader knyttet til vedtaket, og han vil ha alle kort på bordet.– Nå er det på tide at alle fakta legges fram og at all tvil og usikkerhet ryddes til side. Det har befolkningen på Andøya krav på, sier han.