Konsernet investerte i fjor 38,5 millioner kroner. Pengene gikk med henholdsvis 25,8 millioner til nytt ledningsnett og oppgradering av trafostasjoner. Videre ble det investert 8,1 millioner kroner i utbygging av høyhastighets fiberbredbånd, og 4,6 millioner kroner i øvrige virksomheter.

Konsernet Vesterålskraft hadde et overskudd etter skatt på 16,9 millioner kroner i 2013, mot et underskudd på kr -2,7 millioner i 2012. Resultatforbedringen skyldes i hovedsak høyere tildelt inntektsramme for nettinntekter, samt at resultatet for 2012 var påvirket av en ekstraordinær nedskriving av verdiene i fjernvarmeanlegget i Sortland, opplyses det i en melding til VOL.

Morselskapet har et overskudd etter skatt på 7,3 millioner kr i 2013, mot et overskudd på 0,5 millioner kr i 2012. Nettvirksomheten har overskudd etter skatt på 10,5 millioner kr i 2013, mot et underskudd på 0,7 millioner kr i 2012.

Antallet feil og avbrudd ble høyere i 2013 enn i 2012, men skyldes i hovedsak planlagte utkoblinger. Kostnadene for ikke levert energi var betydelig høyere enn i 2012. (1,65 mill i 2012 mot 2,75 mill i 2013). Konsernets bokførte totalkapital var pr. 31/12/2013 kr. 447,1 millioner, med en egenkapitalandel på 46,2 prosent. Styret fremmer forslag til Generalforsamlingen om å betale ut 6,1 millioner kr i utbytte, som er i tråd med gjeldende utbyttestrategi.

Generalforsamlingen holdes 12. mai i selskapets lokaler på Sortland.