Det kommer frem av ei pressemelding fra Hadsel kommune i dag.

– Rådmannen har i dag mottatt epost fra tiltakshaver i saken der man ber om en endring i fremlagte forslag til reguleringsplan. Rådmannens tolkning er at dette medfører følgende endring:

Det inntas et punkt i forslagets reguleringsbestemmelser seksjon IV, bokstad d, som sier at det ikke er adgang til lossing av strøsingel fra båt.

Ifølge rådmann Ola Morten Teigen er denne tolkningen bekreftet også av tiltakshaver Ryt Invest/Alf Brekken.

Planen vil nå teksmessig bli redigert før saken endelig legges frem for kommunestyret, torsdag.

Der vil kommunestyret velge om de vil legge saken ut til offentlig ettersyn eller om de følger opp formannskapets vedtak om å forkaste planene og gjøre som vedtaket sist uke sa, nemlig at formannskapet ønsket å satse på bolyst istede for industri.

Yngvar Jakobsen i Ryt Invest/Alf Brekken fortviler: – Naboene har feil inntrykk av hvilken aktivitet det vil bli Daglig leder i Ryt Invest og Alf Brekken, Yngvar Jakobsen, mener naboene til industrifeltet på søndre Børøya har et feil inntrykk av hva slags aktivitet selskapet vil ha om området blir godkjent ut fra planforslaget fra selskapet. Ingen automatikk

Formelt sett er det formannskapets innstilling som ligger til grunn ved morgendagens møte. Om kommunestyret ønsker å innta endringen fra tiltakshaver må dette foreslås konkret i møtet og voteres over. Om kommunestyret ønsker å vedta formannskapets innstilling vil tiltakshavers innspill ikke ha betydning for saken, men eposten legges som en del av sakens journalførte dokumentasjon, opplyses det fra rådhuset.

RYT Invest og Brekken AS vil bygge industriområde sør på Børøya: Poltikerne vil avvise planen før den sendes ut på høring Mandag var det informasjonsmøte om den omstridte SMV-tomta på Børøya. Grunneier har planforslaget klart, men posisjonen vil avvise forslaget allerede før det er ute på høring. Tok innspill til etterretning

I eposten fra Ryt Invest til kommunen heter det:

«I forbindelse med forslag til reguleringsplan for Måkeveien 25-31, Stokmarknes Plan nr BØ33, ber vi om at kommunestyret tar med følgende endring i kommende behandlingen torsdag 11. mai.