Aldri tidligere har eksportverdien vært høyere.

– 2015 ble et rekordår for torskesektoren, som etter flere år med lave priser nå får betalt for strevet med gode priser for de fleste produkter. Lavere kvoter, sent skreiinnsig, godt ferskmarked, kombinert med levendelagring har sammen med gunstig valutautvikling ført til gode priser og et rekordår for torskenæringen, sier analytiker Ove Johansen i Norges sjømatråd i en pressemelding.

Klippfiskrekord i 2015

Samlet klippfiskeksport kom på 4 milliarder kroner i 2015, noe som er 9 prosent eller 345 millioner kroner mer enn i 2014. Totalt ble det eksportert 87 652 tonn klippfisk, en reduksjon på 11 091 tonn eller 11 prosent. Gjennomsnittlig prisvekst for all klippfisk var 23 prosent.

Det ble eksportert klippfisk av atlanterhavstorsk for 2,24 milliarder kroner i 2015, en økning på 350 millioner. Prisen lå i gjennomsnitt 32 prosent over prisen i 2014. Verdien av klippfisk sei kom på 1,37 milliarder kroner, noe som er 50 millioner kroner mindre enn i 2014. Prisen på sei lå 13 prosent over prisen i 2014.

Portugal er vårt viktigste klippfiskmarked med en andel på 34 prosent og hadde i 2015 en vekst på 245 millioner kroner, opp 22 prosent.

– Det er tøffe økonomiske tider i Portugal, så disse tallene viser hvor robust dette torskemarkedet er. Portugiserne kjøper så mye fisk at de nå er blant de ti største eksportmarkedene for norsk sjømat. Det unike er at dette markedet er dominert av villfisk, sier Christian B. Nordahl i Norges sjømatråd i pressemeldingen.

Sterkt år for tørrfisk

Salget av tørrfisk og andre tørkede produkter kom på totalt 975 millioner kroner i 2015 og fordeler seg på 687 millioner for hel tørrfisk, 25 millioner kroner på tørrfisk filet, 253 millioner på hoder og rygger og 10 millioner på avskjær til dyrefor. Totalt økte salget med 68 millioner kroner.

Det ble eksportert hel tørrfisk for 687 millioner kroner i 2015 og det er 8 prosent mer enn i 2014. Totalt salg kom på 5 251 tonn, ned 30 prosent fra 2014. Av hovedproduktet lofotrund torsk ble det eksportert 3 526 tonn til en verdi av 532 millioner kroner. Det er 11 prosent eller 54 millioner kroner mer enn i 2014. Prisen var i gjennomsnitt 150,94 kroner, som er 53 prosent høyere enn i 2014. Største marked var Italia som kjøpte hel tørrfisk for 396 millioner kroner.

I tillegg ble det eksportert tørkede hoder og rygger for 253 millioner kroner. Det er en økning på 5 prosent eller 12 millioner kroner. Nigeria er største kjøper av tørkede hoder og rygger.

Eksportrekord for ferske produkter

Eksportverdien av alle ferske torskefiskprodukter kom totalt på 2,82 milliarder kroner i 2015, noe som er ny rekord. Dette er 18 prosent eller 437 millioner kroner mer enn i 2014. Eksporten ble redusert med 3 prosent i volum, mens prisen i gjennomsnitt gikk opp 22 prosent.

Eksporten av fersk torsk kom på 1,5 milliarder kroner, opp 24 prosent fra 2014. Prisen for fersk torsk var i gjennomsnitt 26,73 kroner, 35 prosent over prisen i 2014. Eksporten av fersk hel sei økte fra 75 til 142 millioner kroner, mens eksporten av fersk hel hyse økte fra 323 til 331 millioner kroner.

Det ble eksportert fersk filet for 492 millioner kroner, opp 8 prosent eller 34,5 millioner kroner. Eksporten av torskefilet økte med 4 millioner til 370 millioner kroner, mens eksporten av fersk hysefilet gikk opp fra 78 til 103 millioner kroner. Prisen på torskefilet var i gjennomsnitt 73,46 kroner per kilo, 20 prosent mer enn i 2014. For hysefilet gikk prisen opp med 9 prosent til 63,48 kroner.