I forbindelse med skolebruksplanen i Hadsel har det vært elevrådsmøte ved Stokmarknes skole. Der dukket spørsmålet opp om hva elevene synes om eventuelt å skulle få flere elever ved skolen.

Argumenter for å få flere elever var:- Lettere å få nye venner- Fint å blande elever på nytt fra mellomtrinn til ungdomsskole- Sandnessklassene er kanskje litt vel små, slik at det er vanskelig å få venner

Argumenter mot flere elever:- Miljøet i klassen kan lettere bli dårlig når klassen er stor og uoversiktlig- Det blir færre lærere per elev, noe som gjør det vanskelig å tilby tilpasse opplæring- Lærerne vil ikke rekke å gi hjelp til alle i en stor klasse.

Elevrådet konkluderer med at de er positive til flytting av elever fra Sandnes, men kun dersom man får tre klasser på hvert trinn. De mener også lærerne fra Sandnes må følge med, slik at det blir like mange lærere per elev som i dag. De mener også at den nye skolen må innholde like mange spesialrom som i dag.

Leder i elevrådet, Tiril Pedersen, og nestleder Tina Sofie Larsen sier imidlertid til blv.no at de ikke har store forhåpninger om hverken flere lærere eller klasserom.

– Dette forslaget kommer på feil grunnlag. Kommunen bør tenke på elevenes beste framfor økonomi. Alle elever har krav på tilpasset opplæring, og skolen har allerede problemer med å gi det, sier Larsen til blv.no.