Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) sier til NRK P1 at det er all mulig grunn til å glede seg over det lave tallet.

– Kommuneøkonomien er nå sunnere og sterkere etter fire år med Høyre og borgerlig styre enn det det var etter åtte år med rødgrønt styre. Kommunene har hatt en sterkere vekst i sine inntekter og kommunene har styrt økonomien godt.

En kommune som ligger på Robek-lista må ha statens godkjenning for å lage budsjett, ta opp lån og inngå leieavtaler. I år ligger det an til at antall kommuner vil falle fra 45 til om lag 30. Det er det laveste som noen gang har blitt registrert.