Nå starter den politiske behandlingen av Vøllestads innbyggerforslag om å innføre 30-sone i alle sidegatene på Andenes, samt begrense tungtrafikken i sidegatene.

Vøllestad la ut sitt forslag på nettstedet minsak.no og fikk 123 underskrifter for forslaget. Det kreves 100 for at politikerne må ta saken opp til behandling.

Når formannskapet møtes 6. februar, starter den politiske behandlingen av forslaget.

– Ikke behov

Rådmann Kirsten Lehne Pedersen mener det ikke er behov for 30-sone på hele Andenes.

– Gatene på Andenes er brede og gir god oversikt over trafikkbildet. Det er vikeplikt for biler i alle kryss, noe som bidrar til å senke farten. Det er sjelden personskader som følge av trafikkulykker hvor myke trafikanter er involvert. Vi har heller ikke noen typiske ulykkessteder på Andenes, skriver rådmannen.

Kommunens trafikksikkerhetsutvalg har også uttalt seg om saken. Utvalget er usikre på om senking av fartsgrensen eller utestenging av store kjøretøy vil virke.

Kartlegging

– Med bakgrunn i dette mener utvalget at bør vurderes en nedsettelse av fartsgrensen i tilknytning til de mest trafikkerte rutene til skole- og barnehager i kombinasjon med økte kontrolltiltak, skriver utvalget.

Dette slutter rådmannen seg til, og mener at det bør gjennomføres en kartlegging som vil avklare hvor det er viktig å iverksette tiltak.

– På bakgrunn av ovennevnte vurderes det ikke å være behov for senking av fartsgrensen i alle gater på Andenes, men at hele tettstedet blir tatt med i en utredning av behovet, skriver rådmannen.

– Skuffet

Vøllestad sier at han er skuffet over forslaget til rådmannen.

– Det høres ut som om de har tenkt å isolere 30-sonene til enkelte områder. Det synes jeg ikke er fornuftig. Det bor unger over alt. Politikerne jeg har snakket med, har virket positiv til ei endring av fartsgrensene, så jeg hadde håpet på mer enn ei utredning, sier Vøllestad.

– Men hvis det blir gjennomført tiltak rundt skole og barnehager, så er det bra. Men det vil være enklere å ha en 30-sone på hele Andenes, sier Vøllestad.

– Liv, ikke penger

Han har etterlyst behandling av saken og har utvekslet noen eposter med rådmannen. I en av dem skriver han:

– Jeg kan fortelle at for fem minutter siden var jeg vitne til en kraftig nestenulykke i krysset Kong Hans gate – Snarveien, hvor 6-7 elever gikk oppover Snarveien, fra skolen og rett foran de suste en diger varebil rett over gaten i full fart. Jeg hørte hylene til ungene utenfor vinduet. Dette skjer daglig og jeg håper dere forstår alvoret i dette og at dette handler om liv og ikke penger.

Vøllestads forslag

1. Sette opp skilt som forhindrer store kjøretøyer å kjøre i Kong Hans Gate og andre smågater. Da vil det i teorien begrense tungtrafikk til Storgata. Vareleveringer er selvsagt en annen sak og et unntak.

2. Sette fartsgrensen til 30km/t over hele Andenes, bortsett fra i Storgata. Dette vil gjøre det bedre for trafikken rundt skole- og barnehageområder i tillegg, og dessuten gjøre det tryggere å ferdes over hele Andenes for myke trafikkanter. Endres fartsgrensen til 30km/t åpner det kanskje også opp for fartsdumper også på senere tidspunkt, dersom fartsgrensen ikke holder.

3. Aller helst, både skilt som nekter tungtrafikk og begrenser fartsgrensen i sidegatene.