– Vi rammer innbyggerne og deres bolyst, sier Rødt som stemte imot