Det norske flagget er 200 år, men kunne sett helt annerledes ut