Næringslivet fornøyd med oppheving av skjenkestopp

foto