Næringslivet fornøyd med oppheving av skjenkestopp