Det er NRK i Nordland som melder dette. Det var den 60 år gamle Kari Rødsand som falt og slo hodet under den årlige fjellturen til Higravstiden i Lofoten 29. mai 2021.

I DNTs annonse for turen var det opplyst at turen ville være svært krevende. Bruk av stegjern eller isøks var fremhevet i annonsen, ifølge NRK. Kvinnen hadde ikke med seg slikt utstyr, men fikk låne utstyret av en turleder.

– Hennes manglende erfaring med dette sikkerhetsutstyret må sees i sammenheng med veiledningen som ble gitt og føreforholdene den aktuelle dagen, sier bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen til NRK.

Hun mener dette er nok til å plassere ansvar hos turarrangørene.

Ikke tilfredsstillende undersøkt

Bistandsadvokaten mener at omstendighetene som førte til ulykken ikke er tilfredsstillende undersøkt.

– Turlederne sjekket ikke at den nødvendige kompetansen hos deltakerne var på plass før de startet en tur med krevende, eller ekstremt krevende vanskelighetsgrad, sier Larsen til NRK.

Hun er kritisk til politiets etterforskning i saken. Statsadvokaten har bedt politiet bli ferdig med etterforskningen innen 1. februar i år.

– Foreløpig har vi ikke fått noen tilbakemeldinger fra politiet på om de har gjort noe mer. De henla saken først, men er beordret til å jobbe videre, sier Larsen.

Ulykkesrapport

Etter ulykken laget DNT en ulykkesrapport. Bistandsadvokaten er også kritisk til innholdet i rapporten.

– Vi vet at dersom de hadde gått i taulag hadde ikke ulykken skjedd. Hadde de brukt hjelm ville skadene blitt mindre omfattende. Hadde turlederne sjekket kompetansen er det ikke sikkert at Kari hadde fått være med på turen, sier Larsen.

Preger DNT

NRK har vært i kontakt med DNT i saken, og derfra omtaler de hendelsen på Higravstiden som en tragisk ulykke.

– Ulykken har preget alle i DNT, også i Lofoten Turlag. Nå undersøkes saken fortsatt av politiet og vi avventer deres konklusjoner. Sikkerhetsutvalget til DNT har laget en ulykkesrapport, og den er oversendt til politiet, sier fagsjef for friluftsliv i DNT, Anne-Marie Planke til NRK.

I DNTs rapport er det lagt vekt på hvilken erfaring og opplæring turlederne på den aktuelle turen hadde, og at denne kompetansen var tilfredsstillende.

Ved Svolvær politistasjon opplyser etterforsknigsleder Ingar Brun at det gjenstår noen avhør.