I kommunen med 2.000 innbyggere er han villig til å ta 100 flyktninger