– Entreprenørene fant ut at det mest sannsynligvis er feil på gassmåleren. Det var ikke noe gass eller forurensing i tunnelen. Dermed åpnet vi den igjen, sier Grethe Turmo Hatten til VOL 10:15.

Meldte om svært forurenset luft

Vegtrafikksentralen Nord meldte 09:15 at tunnelen, som ligger på Lofast i Lødingen kommune, var stengt.

Entreprenør var på tur til stedet, og i mellomtiden ble bilister bedt om å stoppe før rødt lys.

I trafikk-kartet til Statens vegvesen ble det opplyst om svært forurenset luft i tunnelen.

CO-gassalarm

Bente Nyland ved Vegtrafikksentralen Nord opplyste til VOL 09:50 at det var en CO-gassalarm som har gått. CO står for karbonmonoksid og kalles også kullos.

– Den er for høy, og dermed er tunnelen stengt i påvente av at entreprenøren får dobbeltmålt om det stemmer, sa hun.

For at ingen skulle få i seg noen potensielt farlige gasser ble tunnelen stengt, noe som signaliserers ved rødt lys ved begge inngangene.

Da VOL snakket med Nyland ble det estimert at entreprenøren ville være på plass rundt 10:00. Cirka 10:10 viste trafikk-kartet til vegvesenet at tunnelen igjen var åpen.