Kan komme 60 arbeidsplasser på grunn av satellittbase

foto