– Vi har gjort en rekke kontroller av de største byggeprosjektene. Dessverre bekrefter resultatene fra kontrollene erfaringer vi har gjort oss over lengre tid: Bygg- og anleggsbransjen i Nordland er en næring som er risikoutsatt for arbeidskriminalitet, oppsummerer leder for a-krimsenteret i Nordland, Kurt Kolvereid Jacobsen, i en pressemelding.

Ved 39 av de 80 bedriftene har det blitt avdekket ulike typer lovbrudd. Dette går på alt fra å ikke betale lønn og overtidsgodtgjørelse, brudd på utstyrsmessige forhold, ulovlig og/eller svart arbeidskraft til feil i arbeidsavtaler.

Hele listen kan du se i faktaboksen under:

– Her har vi altså en rekke alvorlige og uakseptable forhold over nær sagt hele spekteret, som åpenbart gir grunn til bekymring, sier Kolvereid Jacobsen.

Han sier at det også er enkelte selskap som samarbeider om å unndra betaling av skatt og avgifter som har hatt forfall. Samtidig påpeker Kolvereid Jacobsen at de fleste hovedentreprenørene i stor grad følger regelverket.

– Dette viser også viktigheten av at byggherrer og oppdragsgivere sørger for at de kun bruker seriøse underleverandører som følger regelverket og ivaretar sine ansatte.

– Oppfinnsomme

A-krimsenteret samarbeider med Fair Play Bygg og Anlegg Nordland, som jobber aktivt opp mot bygg- og anleggsnæringen. Fair Play Nordland reiser rundt på byggeplasser, snakker med ansatte og undersøker at bedriftene forholder seg til regelverket når det gjelder lønn, innkvartering og pensjonsavtaler.

I tillegg tipser de A-krimsenteret og tilhørende etater når det trengs.

– Vi har sett bedrifter innen bygg og anlegg med dårlig økonomi, forfalte skattekrav og mange inkassosaker. Enkelte aktører blir da også oppfinnsomme for å ta igjen det tapte, og da ender fort arbeiderne og kundene opp som tapende parter, sier Jan Laukvik, daglig leder for Fair Play Bygg og Anlegg Nordland.