– Kjærkomment at det satses så mye av kommunen for å skape vekst i Øksnes

foto