Dette er de 100 personene med størst inntekt i Sortland

foto