Hadsel kommune varsler om at det fra 13. november og tre uker fremover vil bli vegarbeid på Børøya i Hadsel.

I denne perioden vil deler av Måkveien være stengt.

Fotgjengere kan bruke Alkeveien. Foto: Hadsel kommune