Størst i Vesterålen – nå også størst i Nordkapp og Moskenes