Høyesteretts ankeutvalg har besluttet at anken fra Stranda kommunes havnevesen blir fremmet i Høyesterett, skriver Dagens Næringsliv.

Les også: Frifunnet for millionkrav

Les også: Hurtigruten vant ny runde i retten

Rettstvisten mellom Stranda Hamnevesen og Hurtigruten ASA har pågått siden 2012. Disputten startet da Stranda Hamnevesen forlangte samme havneavgift fra Hurtigruten som fra cruiseskipene som ankommer Geiranger.

Hurtigruten fikk medhold i både Sunnmøre tingrett og Frostating lagmannsrett.

Dommene slår fast at Hurtigruten ble utsatt for usaklig forskjellsbehandling og at beregningen av vederlaget fremsto som tilfeldig.

Hurtigruten slapp å etterbetale 1,2 millioner for havneavgifter for 2012 og 2013, mens havnevesenet i Stranda ble dømt til å betale Hurtigrutens saksomkostninger på 1,4 millioner kroner.