UP-patruljen opplyser at det er svært dårlige kjøreforhold og glatte veger i Vesterålen mandag.

Operasjonssentralen anmoder på Twitter alle bilister om å ta hensyn til dette.