Mangler ved lys eller lysbruk kan under visse omstendigheter øke risiko for trafikkulykke med alvorlig skade eller drepte i betydelig grad. UP-sjef i Midte Hålogaland politidistrikt har derfor 10 lysvettregler han ønsker bilistene skal forholde seg til:

1. Trafikksikker atferd forutsetter god sikt, og at alle trafikanter blir sett.

2. Bruk derfor riktig lys til rett tid, i årets mørketid er dette spesielt viktig

3. Sjekk at alle lys på motorvognen er i orden før kjøreturen starter

4. Under kjøring skal kjørelys alltid brukes.

5. Kurve-/tåkelys skal ikke benyttes sammen med nærlys, men kan benyttes som kjørelys i dagslys.

6. Fjernlys / nærlys skal alltid brukes i mørke og i vær med ellers redusert sikt

7. Fjernlys må ikke blende andre, men heller ikke dimmes tidligere enn nødvendig

8. Ved stans i mørket for å sette av passasjerer eller annen bevegelse utenfor bilen er det viktig å benytte parkeringslys, dette gjelder også ved kortvarig stans.

9. Ved nødstans eller kjøring som representerer en særlig høy risiko må det straks vurderes å benytte nødsignallys.

10. Det hjelper lite at lysbruken er riktig hvis sikten ut av motorvognen hindres eller reduseres av dugg, is eller snø.