Kronprinsesse Mette-Marit har fått lungefibrose - vil jobbe så mye som mulig